Ikigai – Map for Happiness

Hạnh phúc không có công thức nhưng có phương pháp. Cuộc sống viên mãn không phải vô hạn nhưng có thể dài hạn, thậm chí là gia hạn.

Với người Nhật, hạnh phúc từ lâu không còn là một khái niệm mang tính trừu tượng mà đã có thể chạm tới thậm chí là có thể kiểm soát và cân bằng. Ikigai là một triết lý được người Nhật đúc kết và lưu truyền suốt hàng ngàn năm như một phương pháp, một phương thuốc mang tới “hạnh phúc”.

ikigai- map for happiness

Tìm kiếm Ikigai chính là kiếm tìm hạnh phúc nhưng làm thế nào để tìm thấy Ikigai thì không nhiều người thực sự biết. Được giới thiệu chính thức  lần đầu ở Việt Nam vào năm 2020 bởi Ikigai Master Đặng Hòa, người với hơn 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu về Ikigai ở Nhật Bản.

Ikigai đã dần được biết đến nhiều hơn và sớm được Đặng Hòa đúc kết thành một công thức mang đến “hạnh phúc”. Công thức này đã được hàng ngàn người biết tới, áp dụng và chạm tới cánh cửa của hạnh phúc vi diệu.

Khóa học “Map for Happiness”, khóa học khai mở tiềm thức về Ikigai, được giảng dạy bởi chính Ikigai Master Đặng Hòa với rất nhiều phương pháp chuẩn Ikigai “nguyên bản”. Khóa học đi sâu vào hành trình tỉnh thức sâu bên trong tâm trí giúp nâng cao sức khỏe tinh thần một cách toàn diện.